Contact

BIO In de Polder

Groenendijk 35

4926 RE Lage Zwaluwe

06 421 561 25 Janine Keller – den Dunnen

06 288 438 18 Paul den Dunnen

Bio ‘In de Polder’ is een agrarisch familiebedrijf met biologische akkerbouw, stieren, zoogkoeien en camping.
Het bedrijf ligt in West Brabant, ten zuiden van Nationaal Park de Biesbosch, tussen de dorpen Lage Zwaluwe en Zevenbergschen Hoek, in het gehucht Blauwe Sluis. Het bedrijf is al generaties in de familie, de huidige bewoners, Paul en Janine en hun twee kinderen Eline en Jochem zijn de zevende generatie.

BIO In de Polder: Akkerbouw

Bedrijfsgegevens

Het akkerbouwbedrijf is gevestigd op zavel en jonge zeeklei. De percelen hebben een uiteenlopende afslibbaarheid van 20 tot 35 procent.

Akkerbouwbedrijf 43 ha
Biologisch 43 ha
Patrijzenrand 2 ha
Akkerranden 1,5 ha
Bloemenranden 0,25 ha
Groene camping ‘In de Polder’ 2 ha

Teeltplan

Om je bodem gezond en vitaal te houden is het belangrijk dat er niet ieder jaar dezelfde groente op hetzelfde stuk grond wordt geteeld. Op Bio In de Polder wordt er één keer in de zeven jaar dezelfde groente op hetzelfde stuk grond/perceel geteeld. In vakjargon: “er wordt 1 op 7 geteeld”.

 

Hoe bepaal je welke groenten je teelt

Het begint bij de bodem, op wat voor soort grond ga je telen? Onze boerderij ligt op jonge zeeklei, een lichte grond, dat wil zeggen dat hij makkelijk te bewerken is en er vrijwel alle akkerbouwmatig geteelde groenten erop groeien. Om zo veel mogelijk ziekten en plagen te voorkomen kijk je naar plantenfamilies en voorkomende schimmels en bacteriën (in bodem en planten). Vooral bij schimmelziekten spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol of er een gezonde, mooie groente geoogst kan worden.

Het teeltplan bij ons op de boerderij bestaat uit de volgende groenten/gewassen

  • Wortelen
  • Suikermaïs
  • Erwten
  • Sperziebonen
  • Aardappelen
  • Gras- klaver (2 jaar aaneengesloten)
  • Groenbemester, dat kan zijn gerst, rogge, bladramanas, et
  • Notenteelt

Notenteelt

In februari 2020 is er gestart met de aanplant van een notengaard. Op het perceel achter en naast de camping staan nu 332 notenbomen.
Er zijn negen notenrassen geplant.

Juglans regia Lange van Lod
Juglans regia nr 16
Juglans regia Coenen
Juglans regia Plovdivski
Juglans regia Buccaneer
Juglans regia roodvruchtig
Juglans regia Germisara
Juglans regia Rita
Juglans regia Fernette


Bodemleven

Klaver is een stikstofbindende plant en bindt vanuit de lucht stikstof in de bodem. Een andere belangrijke eigenschap van klaver is dat zij redelijk diep wortelt (40-45cm). Hiermee worden veel kanaaltjes en poriën in de bodem gecreëerd zo kan er meer zuurstof in de bodem worden gebracht en kan er een betere waterbuffer kan worden opgebouwd wat erg fijn is in perioden van (extreme) neerslag. Klaver wordt gemengd met gras zodat de bodem helemaal wordt bedekt. Zo proberen we zoveel mogelijk niet gewenst kruid te voorkomen. De combinatie van klaver en gras is goed voer voor de koeien. Het gras-klaver mengsel staat 1,5 tot 2 jaar op hetzelfde stuk grond voordat er een groente op wordt geteeld. Na 1,5 tot 2 jaar is er voldoende stikstof in de bodem gebonden om in de daaropvolgende vijf jaar, vijf verschillende groenten te kunnen oogsten. Klaver en groenbemesters dragen bij aan de bodemvruchtbaarheid en leveren een positieve bijdrage aan de klimaatverandering (koolstofbinding – verhogen van de organische stof). Een vruchtbare bodem betekent meer wormen, bodem in betere conditie meer werkbare dagen en minder schade aan de bodem.

Biodiversiteit

De akkerranden (flora randen tussen de sloten en de gewassen) liggen nu zo’n 20 jaar op het familiebedrijf. Samen met de bloemenranden, patrijzenranden, het groen van de camping, de 2 paddenpoelen zijn dit de pareltjes van het bedrijf. Het landschap wordt verfraaid, ze leggen koolstof vast en vele verschillende diersoorten denk aan de kiekendief, patrijzen, kevers en insecten krijgen weer een kans. Op dit bedrijf mogen alle wandelaars gebruik maken van het wandelpad over boerenland. Hiermee is de polder rondom de boerderij een stuk leefbaarder geworden.

Boerenzwaluw

Ieder seizoen worden er meer dan 60 jonge boerenzwaluwen op de boerderij grootgebracht! Door de jaren heen is de boerderij en camping een pleister-verblijfplaats geworden voor de patrijs, ijsvogel, groene- en kleine bonte specht, steen- en kerkuil, blauwe kiekendief, witte- en gele kwikstaart, putters, vinken, etc. vele vogelaars kunnen hun hart ophalen!

 

 

Voorjaar in beeld

Zomer in beeld

Najaar in beeld

Werkzaamheden in beweging

BIO In de Polder: stieren en zoogkoeien

Eind maart zodra de kleigronden droog genoeg zijn om koeien klauwen te verdragen gaan de stieren naar buiten. Zij grazen op de grasklaver percelen van het akkerbouwbedrijf. Hiermee is BIO ‘In de Polder’ een gemengd bedrijf.

De zoogkoeien wachten nog even tot het moment dat zijn een kalf op de wereld zetten. Als alle koeien hebben gekalfd gaan zij met hun kalf, als groep naar de wei. We proberen de zoogkoeien in het voorjaar te laten kalven. Zo kunnen de kalfjes snel naar buiten en genieten van het eerste verse gras.

Hoorns

Bij ons op het bedrijf dragen de gehoornde koeien hoorns. De genetisch ongehoornde koeien hebben geen hoorns. In deze wei zijn dat voornamelijk de Hereford koeien. De hoorn van de koe speelt een rol in het spijsverteringsstelsel hoe en wat precies is men nog niet achter. Bij een vrouwelijk dier kan je aan de hoorn lezen hoe vaak zij een kalf op de wereld heeft gezet. Zij haalt kalk voor haar ongeboren kalf uit de hoorn en na de geboorte zie je een ring in haar hoorn ontstaan. Hoe meer ringen aan de hoorn hoe meer kalveren zij op de wereld heeft gezet.

Fokkerij

Het doel is om een zo rustig mogelijk kudde koeien (stieren en zoogkoeien) te houden. Hierbij kijkt Paul niet alleen naar de bloedlijn van de stier maar ook hoe hij reageert op behaalde prikkels. Ieder jaar wordt er een nieuwe stier gekocht deze is dan ongeveer een jaar oud. De keuze valt meestal op het ras; Hereford.

Potstal

Er is op dit bedrijf voor de winterperiode bewust gekozen voor het houden van de koeien in een potstal. In een potstal kan je ruige/vast stalmest maken. Dit is na (natuurlijke)compost de beste meststof om de grond/bodem mee te bemesten. Vaste stalmest levert een hele positieve bijdrage aan het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem. Dat betekent koolstofbinding en bouwen aan en onderhouden van een bodem voor de toekomst, de volgende generatie.

Verder is het zo dat als de koeien het voedsel van eigen bodem eten (gras-klaver) en deze mest weer aan dezelfde bodem wordt teruggegeven de schimmels en bacteriën door de bodem worden herkend ofwel optimale efficiëntie van omgang met een levende bodem.